Informácie pre rodičov a stravníkov
Pridal admin dňa September 24 2013 14:28:49
* pri zapísaní sa na stravu si každý nový stravník musí zakúpiť čip v hodnote 4 €
* odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné do 8.15 hod. v daný deň na t.č. 057/4421364, osobne v ŠJ, cez box pri ŠJ;
* pre odhlasovanie cez internet na www.sjlucnavt.sk si stravníci vyzdvihnú heslo a kód v kancelárii ŠJ;
* pri chorobe, odchode zo školy a pod., odhlasuje zo stravovania svoje dieťa zákonný zástupca dieťaťa
* za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje
* pri poškodení, znehodnotení, strate čipu, si stravník musí zakúpiť nový čip
* pri zabudnutí čipu doma, treba si náhradný lístok vyzdvihnúť v kancelárii ŠJ do 10.00 hod. alebo cez veľkú prestávku v kancelárii ŠJ
* náhradný lístok na obed sa v čase obeda nevydáva
* v mesiaci september sa uhrádza strava za dva mesiace (sept., október), v októb. za novem., v novem. za decem .... posledná platba za stravu je do 20. mája 2014 ( je to platba za mesiac jún)y4;
* preplatky sa budú vracať na účet v mesiaci jún - júl
* každý stravník musí mať uhradenú stravu mesiac dopredu, do 20. dňa v mesiaci, ináč sa pozastavia obedy
* poplatky za stravu sa uhrádzajú paušálne za 20 dní na č. účtu: 1637730953/0200

I. stupeň - (1 obed - 0,95 €) - 19,00 €
II. stupeň - (1 obed - 1,01 €) - 20,20 €
Gymnázium - (1 obed - 1,32 €) - 25,08 €

Variabilný symbol: nový stravník dostane v kancelárii ŠJ, ostatným stravníkom ostáva VS
Konštantný symbol: 0308
Popis transakcie: priezvisko a trieda žiaka